Westerwolde geeft lobby Nedersaksenlijn een forse financiële steun in de rug

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde en de hele gemeenteraad, hechten erg veel waarde aan de ontsluiting van het zuidelijk deel van Oost-Groningen en de regio Westerwolde per spoor en zien Ter Apel als halteplaats in het toekomstige tracé. Ze vinden dat belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de economie en het bevorderen van de leefbaarheid van de gemeente en de grensregio.

Daarom ligt er bij de gemeenteraad een voorstel om de Stichting Nedersaksenlijn te ondersteunen met een bedrag van éénmalig 25.000 euro en de komende vier jaar ieder jaar met 7500 euro. Het geld moet een bijdrage zijn in de professionalisering van de stichting en meer activiteiten mogelijk maken.

De verschillende partijen in de gemeenteraad spraken tijdens een commissievergadering op 12 januari allemaal hun steun uit richting de Stichting Nedersaksenlijn en zijn voor de financiële bijdrage. De voltallige gemeenteraad van Westerwolde beslist op 26 januari over het beschikbaar stellen van het geld.

De stichting gaat er van uit dat meer gemeenten, maar bijvoorbeeld ook bedrijven en grote organisaties in het gebied langs het traject van de toekomstige spoorlijn dit voorbeeld volgen.