Waarom Nedersaksenlijn

Het is juist de  Nedersaksenlijn die zorgt voor ‘de verbinding’ tussen verschillende essentiële kenniscentra en maakregio’s in Noordoost Nederland, het aangrenzende Emsland en de Grafschaft Bentheim.

Ze ontsluit ook een nieuw woon- en leefgebied voor mensen (vaak hoger opgeleid) die de overvolle Randstad ontvluchten en bereid zijn wat verder te reizen.

De NSL zal economisch gezien een bindmiddel zijn voor jongeren om (goedkoper) te blijven wonen in de regio!

Staatssecretaris Vivianne Heijnen
Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland

In opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de betrokken provincies en gemeenten, hebben vijf gespecialiseerde onderzoeksbureaus hun licht laten schijnen over het rapport ‘Bouwstenen voor het deltaplan’.

De uitkomst van het onderzoek: De Nedersaksenlijn scoort van de drie onderzochte spoorprojecten het hoogst waar het gaat om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, de MKBA.

Quick Scan provincies (Movares)

In een quickscan hebben de drie Noordelijke provincies de mogelijkheden voor de Nedersaksenlijn laten onderzoeken. Conclusie: Nedersaksenlijn is levensvatbaar!

Onderzoek student UT voor Witteveen+Bos

In 2016 is de haalbaarheid van de reactivering van de spoorlijn Musselkanaal – Emmen onderzocht door Universiteit Twente-student Vincent de Heus, in het kader van zijn stage bij Witteveen+Bos.