Voor, tijdens en na onze online bijeenkomst op 9 maart 2021 in Hardenberg zijn er veel vragen aan ons gesteld over de Nedersaksenlijn. Een deel van deze vragen is tijdens de bijeenkomst behandeld en ander deel van deze vragen met antwoord vindt u hieronder.

Wij hebben getracht met de kennis van nu zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. We vullen deze vragen en antwoorden aan met vragen (enantwoorden) die ons sinds die tijd bereikt hebben via social media, mail en ook mondeling.

Klik op een vraag, dan klapt het antwoord open!

Milieu

De provincie Overijssel werkt aan het elektrificeren van het spoor tussen Almelo en Mariënberg.

Maar naast dieselmotoren zijn er tegenwoordig ook waterstoftreinen en treinen op batterijen.

Het reizen per openbaar vervoer neemt sterk toe. Tegelijk willen steden personenauto's steeds meer weren en wordt het bijna onmogelijk om nog meer bussen in te zetten. Belangrijk daarbij is wel dat alle vervoersvoorzieningen goed aansluiten op elkaar.

Daarnaast ligt er ook een verduurzamingsopgave voor het bedrijfsleven en kunnen wij onze overslagmomenten best nog wel verbeteren.

Traject

De exacte ligging is nog niet bekend en zal nog nader onderzocht moeten worden.

In het onderzoek van Movares is wel een voorzet gegeven van waar het spoor ongeveer langs zou kunnen lopen.

Hierover is op dit moment nog te weinig bekend.

Wij zien ook vooral kansen. Maar de Nedersaksenlijn moet op veel punten natuurlijk nog verder worden onderzocht, zoals de exacte ligging, de stationslocaties, de overwegen. En natuurlijk is er het kostenvraagstuk. Als dat allemaal helder is dan kan worden besloten tot de aanleg.

Daarvoor verwijzen we naar het rapport van Movares. De verbinding via Musselkanaal en Ter Apel levert meer reizigers op, de ondergrond is beter geschikt en ook is een groot gedeelte van dat traject al in bezit bij de overheid, zoals het gedeelte langs de N391.

Wij vinden het belangrijk dat er een hoogwaardige verbinding komt die aantrekkelijk is voor de inwoners en ondernemers van het gebied. Naast sneltreinen zullen er ook stoptreinen komen. Welke stations wel of niet worden aangedaan, zal verderop in het proces blijken.

Bedrijfsleven

Nee, wij zien met de aanleg van het ontbrekende stukje spoor veel nieuwe verbindingen mogelijk worden. Groningen-Rheine of Münster, maar ook in groter verband lijkt het ons aantrekkelijk om verbindingen met het Ruhrgebied of zelfs Italië te kunnen maken.

Onderwijs

Onderwijs en scholing zijn onderwerpen die een grote rol spelen bij de Nedersaksenlijn. Dat geldt ook voor de samenwerking in het Nedersaksengebied.

Wij verwachten dat de samenwerking en uitwisseling tussen inwoners en bedrijven in Duitsland en Nederland verbeterd wordt met deze nieuwe verbinding. We trekken nu al nauw op met Duitse partners, maar dat zal in de komende jaren nog intensiever worden.

Bewoners

Het is belangrijk dat de verschillende modaliteiten goed op elkaar aansluiten. De reiziger heeft een aantrekkelijk aanbod nodig van A naar B. Dat geldt voor woon-werkverkeer, maar natuurlijk ook voor de toeristen. We nemen deze suggestie graag mee in het vervolgtraject.

Konjunktur folgt Infrastruktur, zegt met bij onze oosterburen. Wij verwachten dat de economie en daarmee de werkgelegenheid en het wonen aantrekkelijker wordt langs het traject. Woonlocaties en kantorenlocaties nabij de stations.

Dat is zeker een belangrijk punt van aandacht, dat de reizigers zonder ingewikkelde toestanden tussen Nederland en Duitland kunnen reizen. U kunt op ons rekenen.

Wij ondervinden veel steun vanuit diverse hoeken, waaronder ook de inwoners zelf. Maar ongetwijfeld komen er situatie die nader onderzocht moeten worden en waar wellicht maatregelen kunnen worden genomen om de spoorlijn zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving te laten bezorgen.

Wij bouwen aan een breed fundament in de regio. Dat doen wij als stichting door iedereen duidelijk te maken wat de Nedersaksenlijn is. Wij vragen u als inwoners dit ook te doen. Ga graag met uw familie, vrienden en kennissen in gesprek over dit onderwerp. Wij zorgen ervoor dat we via netwerken en bijeenkomsten informatie verspreiden.

Met de reactivering van de verbinding Veendam-Stadskanaal blijft de STAR gebruik maken van hetzelfde spoor. Of dat in de toekomst mogelijk blijft, zal nader onderzocht moeten worden.

De reistijd vanaf Emmen naar Groningen Hoofdstation met de Qliner bedraagt bijna 1 uur. Om precies te zijn 54 minuten. En dan moet alles meezitten in het verkeer - drukte - snelheid.  Met de aanleg van de Nedersaksenlijn ontstaat een directe treinverbinding vanaf Emmen richting Groningen Hoofdstation. Zelfs al met de de stoptreinvariant zal de reistijd tenminste met 15 minuten worden verkort. De sneltrein levert een tijdswinst op van rond de 30 minuten, ten opzichte van het reisschema van de Qliner

Overheid

Wij denken ook dat de exploitatie een stuk aantrekkelijker wordt als er een groter gebied wordt ontsloten. Met de aanleg van het ontbrekende stukje spoor worden grotere afstanden mogelijk gemaakt, zoals een rechtstreekse verbinding Enschede-Groningen.

Een rechtstreekse (nieuwe) spoorverbinding tussen Emmen en Meppen is geen onderdeel van onze plannen.

De Nedersaksenlijn staat in de verkiezingsprogramma's van diverse politieke partijen. De Tweede Kamer heeft in 2022 unaniem ingestemd met een nader onderzoek naar deze spoorlijn.

Ja, vanuit Duitsland krijgen wij als stichting veel steunbetuigingen en ook financieel wordt er vanuit Duitsland bijgedragen aan acties van de stichting.

Wij gaan ervan uit dat de trein in 2035 kan rijden.

Het eerste onderzoek betrof een inschatting van een student op basis van globale aannames. Een goed onderzoek dat veel ogen heeft geopend. In het rapport van Movares ziet u waarom er een verschil zit in de kosten tussen deze beide onderzoeken.