Ton Schroor(VNO-NCW/MKB Noord) neemt afscheid

Namens de NSL bedankt voor je steun

Ton Schroor heeft afscheid genomen als directeur van ondernemersorganisatie VNO-NCW / MKB-Noord.

Ton is een voorvechter voor beter spoor naar en vanuit Noord-Nederland. Er vertrekt een ondersteuner van de Nedersaksenlijn. Ook hij heeft bijgedragen aan waar we nu staan met ons project. Waarvoor dank vanuit de Stichting Nedersaksenlijn.