Stichting informeert formateurs nieuwe provinciebesturen

Als eerste ontvangen de informateurs en de formateurs, de samenstellers van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten een brief van de Stichting waarin gewezen wordt op het belang van de spoorlijn voor de regio. Ook wordt aangegeven hoe belangrijk de komende paar jaar zijn voor de daadwerkelijke realisatie, de aanleg van de spoorlijn. We vragen ze om de Nedersaksenijn nadrukkelijk te laten benoemen in het nieuwe collegeprogramma.

Vanuit de Stichting Nedersaksenlijn willen we ook zo snel mogelijk in gesprek met de nieuwe gedeputeerden, om met hen samen de koers vast te houden die het afgelopen jaar samen met de provinciebesturen en de betrokken gemeenten is ingezet. Ook de nieuwe fracties in Provinciale Staten gaan we actief informeren. Het worden dus drukke tijden.