Regionaal spoor vlak over de grens ‘lohnt sich sehr’

Wat levert dat eigenlijk op, zo’n miljoeneninvestering in regionaal spoor? Wat draagt het bij aan de regionale economie en de maatschappij? Daarvoor wordt een MKBA gemaakt, een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. Niet alleen bij ons, maar ook bij de Duitse buren.

Kwam de maatschappelijke kosten-baten berekening voor de spoorlijn Coevorden-Bad Bentheim begin 2021  al uit op 1,63, een nieuwe berekening laat zelfs een effect zien van 2,33. Oftewel: iedere euro geïnvesteerd, komt meer dan dubbel zoveel terug.

Burgemeester Berling van Nordhorn twitterde er enthousiast over.