Provinciale politiek bevestigt steun aan Nedersaksenlijn

In Drenthe werd door de ChristenUnie het initiatief gelanceerd van een Stembusakkoord over de Nedersaksenlijn. Diverse andere partijen zetten er alvast hun handtekening onder. Want de lijn moet er komen om het gebied er omheen meer ontwikkelingskansen te geven en de brede welvaart te vergroten.

De Stichting Nedersaksenlijn ziet er nauwlettend op toe dat de Nedersaksenlijn straks ook prominent en stevig verankerd in de nieuwe bestuursprogramma’s van de drie provincies Overijssel, Drenthe en Groningen kom te staan.