Projectorganisatie van start

Tijdens de bijeenkomst in Stadskanaal was ‘verbinden’ een belangrijk thema. Kennismaken en zorgen dat iedereen dezelfde beelden heeft bij de plannen voor de Nedersaksenlijn. Er zijn heel veel overheidspartijen betrokken bij de realisatie van de verbinding Enschede-Ter Apel-Groningen. Zeker wat betreft gemeenten (elf stuks ) en provincies (Overijssel, Drenthe en Groningen). En daar komen nog eens bijvoorbeeld waterschappen, de Rijksoverheid, ProRail en de Duitse overheden bij.

Daarom is het belangrijk dat ze allemaal dezelfde informatie hebben en dezelfde ‘taal’ spreken. Regelmatige ontmoetingen tussen deze ambtelijke specialisten vormen dan ook een langrijk onderdeel van de communicatie en informatie-uitwisseling rond de realisatie van de Nedersaksenlijn.

De formele start van de project, de project Start Up, werd mogelijk doordat het benodigde Plan van Aanpak dit voorjaar werd goedgekeurd door zowel het Rijk, als ook door de betrokken regio’s. Hierin staat hoe we gezamenlijk naar de realisatie van de Nedersaksenlijn toewerken.