Organisatie

Stichting Nedersaksenlijn

Mercuriusweg 1

9561 AL Ter Apel

Telefoon

085-4839860

Email

info@nedersaksenlijn.nl

KvK-nummer

76619591

RSIN(Fiscaal nr.)

860705742

Bankrekening nr.

NL42RBRB0787692530

Stichtingsvorm

De Stichting Nedersaksenlijn is een stichting onder leiding van een directie met daarboven een Raad van Toezicht. Sinds 19 december 2022 hanteert het bestuur van de stichting het Raad van Toezicht model. Bij dit model laat de Raad van Toezicht de gehele beleidsvorming over aan de directie.

De Raad van Toezicht van de stichting Nedersaksenlijn bestaat uit 1 voorzitter en maximaal 4 bestuursleden. De directie is binnen de stichting Nedersaksenlijn verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering, de Raad van Toezicht vervult primair een toezichthoudende en adviserende functie.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal;
  • het bevorderen van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een internationale (interregionale) aansluiting ontstaat;
  • de bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn te vergroten, het woon- en leefklimaat te verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigheid, onderzoek en recreatie;
  • het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de sociaaleconomische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.