De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal;
  • Het bevorderen van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een internationale (interregionale) aansluiting ontstaat;
  • De bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn te vergroten, het woon- en leefklimaat te verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigheid, onderzoek en recreatie;
  • Het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de sociaaleconomische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.