Nieuwe provinciebesturen vierkant achter Nedersaksenlijn

De Stichting Nedersaksenlijn heeft de onderhandelaars en de formateurs van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten regelmatig van actuele informatie voorzien om het belang van het project te benadrukken.

In het akkoord van Drenthe staat bijvoorbeeld

  • Nieuwe of meer robuuste infrastructuur is nodig, onder meer door investeringen in de ‘flessenhals’ Zwolle-Meppel en Emmen-Rheine.
  • We zetten ons maximaal in voor de Nedersaksenlijn. Ook de Lelylijn is van belang voor de bereikbaarheid en sociaaleconomische structuurversterking van de noordelijke regio.
  • De sociale veiligheid heeft bij de nieuwe aanbesteding van de Vechtdallijn hoge prioriteit.

In Groningen hebben de partijen die samen het dagelijks bestuur van de provincie vormen het volgende opgeschreven:
‘Op korte termijn willen we dat de spoorlijn Groningen-Veendam-Stadskanaal-Emmen-Enschede (Nedersaksenlijn) er komt, op langere termijn de Lelylijn. Investeringen in het openbaar vervoer moeten leiden tot ontwikkeling van onze provincie.
De Nedersaksenlijn is een economische groeifactor voor de regio en daarom maken we vaart met de aanleg.’

Ook in Overijssel wordt de Nedersaksenlijn nadrukkelijk genoemd in het Coalitieakkoord:
‘De Nedersaksenlijn zien we als een kans voor een betere verbinding met het noorden van Nederland.