Nieuwe politici snel bijpraten over belang project

Veel van de zittende, maar ook de nieuw binnengekomen partijen, hebben zich achter de Nedersaksenlijn geschaard. Maar wat betekent die lijn precies, waar staat de Stichting Nedersaksenlijn voor en hoe verbindt de lijn mensen en regio’s en welke rol moet ze krijgen in het openbaar vervoer in de regio? En hoe zit het met de Nedersaksenlijn en het bevorderen van de Brede Welvaart?

Allemaal vragen waarop de Stichting de nieuwe leden van provinciale Staten graag antwoord wil geven. Zodat ze even enthousiast worden als veel van hun zittende collega’s. De agenda’s worden binnenkort afgestemd.