Nieuwe bestuurders van goede kennis voorzien

Draagvlak is erg belangrijk voor de Stichting Nedersaksenlijn, maar ook voor alle anderen die zich inzetten voor de aanleg van de laatste 25 kilometer spoor om ‘het gat in het netwerk te sluiten’ en een verbinding te realiseren van Enschede naar Groningen en verder.

Rond de verkiezingen en in de periode daarna, tijdens de vorming van de nieuwe gemeentebesturen, hebben we vanuit de Stichting veel contact gehad met politici en bestuurders, om ze goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de Nedersaksenlijn op regionaal en zeker nationaal niveau. Zie het project rond het Bidbook wat nu loopt.

We vinden het erg belangrijk om nieuwe bestuurders die zijn binnengekomen bij gemeenten, nieuwe raadsleden en wethouders, snel van de juiste informatie te voorzien en mee te krijgen in de trein. Overleggen, persoonlijke contacten en deze nieuwsbrief dragen daar aan bij.

NSL ook in verkiezingsprogramma's Provinciale Staten

Met de verkiezingen voor Provinciale Staten aan de horizon – maart volgend jaar- , gaat de Stichting Nedersaksenlijn zich ook richting de provinciale politieke partijen sterk maken om in Overijssel, Drenthe en Groningen de Nedersaksenlijn in alle verkiezingsprogramma’s te houden of te krijgen .