Nedersaksenlijn zorgt voor steviger positie regio

in nieuwe Rijksnota Ruimte

De regio met Nedersaksenlijn steeds belangrijker voor woningbouw

Emmen en eigenlijk het gebied Ter Apel-Coevorden langs de Nedersaksenlijn staat goed op de kaart in Den Haag bij de plannenmakers. Het is een belangrijke locatie voor toekomstige ontwikkelingen en investeringen op het gebied van ruimte, bereikbaarheid en economie. Dat staat in het voorontwerp Nota Ruimte van het Rijk. Emmen is in dit nieuwe stuk een stedelijke regio met veel groeimogelijkheden.

In het gebied zijn ze heel erg blij met de prominente positie van de regio in het nieuwe plan van het Rijk. De Nedersaksenlijn is daarin bepaald niet onbelangrijk. Wethouder Guido Rink: “Ontwikkelingen zoals de Nedersaksenlijn, de mogelijkheden voor woningbouw en het door ontwikkelen naar een duurzame economie maken onze regio sterker een aantrekkelijker. Als onderdeel van een Stedelijk netwerk krijgt Emmen en de omliggende regio meer kansen voor stedelijke ontwikkeling en versterking van de leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen”.