Nedersaksenlijn in collegeprogramma’s

“Leg vast dat u achter de Nedersaksenlijn staat en dat u gaat helpen om die te realiseren.” Dat is kort samengevat het verzoek wat is neergelegd bij de partijen die in de verschillende gemeenten langs het traject van de Nedersaksenlijn met elkaar onderhandelen over de nieuwe colleges van Ben W en de bijbehorende programma’s.

“Het is nu het juiste moment om dat verzoek neer te leggen,” zegt voorzitter Melle Mulder van de Stichting Nedersaksenlijn. In de gesprekken over de nieuwe gemeentebesturen wordt het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd en daarin mag, vinden wij, de steun voor de Nedersaksenlijn niet ontbreken. Zie het als een statement.”

Bedrijfsleven doet ook mee

Opvallend is de steun die de brief krijgt vanuit het bedrijfsleven langs de toekomstige spoorlijn.

Een aantal ondernemersorganisaties heeft zelf een verklaring opgesteld waarin men benadrukt hoe belangrijk zij de realisatie van de Nedersaksenlijn vinden.

De verklaring is bij de brief gevoegd die aan de onderhandelaars in de diverse gemeenten is gestuurd.