Nedersaksenlijn beste investering in spoor

In opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de betrokken provincies en gemeenten, hebben vijf gespecialiseerde onderzoeksbureaus hun licht laten schijnen over het rapport ‘Bouwstenen voor het deltaplan’. Het plan waarin het Noorden handvatten aanreikt voor grootschalige woningbouw om de randstad te ontlasten en om de bereikbaarheid van het Noorden per spoor sterk te verbeteren.

De uitkomst van het onderzoek:  De Nedersaksenlijn scoort van de drie onderzochte spoorprojecten het hoogst waar het gaat om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, de MKBA. Oftewel: iedere euro die je investeert in de Nedersaksenlijn is in de breedte gezien rendabeler dan investeren in de beide andere spoorverbindingen.

En dat is natuurlijk een stevige opsteker voor dit voor Noordoost-Nederland zo belangrijke infrastructurele project. Met de aanleg van zo’n pakweg 26 kilometer nieuw spoor stuw je een heel groot gebied omhoog in z’n ontwikkeling en aantrekkelijkheid als bijvoorbeeld woonlocatie.

Klik op de knop hieronder voor het volledige rapport.