Informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden rond Nedersaksenlijn

Het initiatief voor de informatie- en inspiratiebijeenkomst in Emmen komt van het nieuwe gezamenlijke projectteam Nedersaksenlijn.

Het is juist op dit moment al belangrijk dat gemeenteraden, leden van provinciale staten en wethouders en gedeputeerden goed nadenken over de effecten die de aanleg van de Nedersaksenlijn en de realisatie van de verbindingen Enschede-Groningen en Emmen-Rheine hebben voor de hele regio. En ver in de toekomst durven kijken. Want een verbinding als de Nedersaksenlijn realiseer je voor pakweg de komen de honderd jaar.

Waar plan je bijvoorbeeld nieuwe woningbouw? Hoe organiseer je het op de trein aansluitend openbaar vervoer in jouw gebied, waarbij stations knooppunten van vervoersstromen worden en het middelpunt van allerlei andere activiteiten. Wat doe je met snelle fietsverbindingen. Denk aan pick-up punten voor pakketjes. Waar situeer je nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs in relatie tot de trein? En bedrijventerreinen?

Welke rol speelt de Nedersaksenlijn in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, de gemeente, de stad, het dorp? De bijeenkomst geeft een aanzet om daar echt over te gaan nadenken.

De bijeenkomst over de Nedersaksenlijn wordt enkele weken later gevolgd door een bijeenkomst elders in één van de Noordelijke provincies, die zich richt op het deltaplan voor het Noorden, waarin ook de andere grote spoorprojecten aan de orde komen, zoals de Lelylijn en de verbinding Zwolle-Meppel.