Emmen-Rheine in Ten-T netwerk

Officieel is de lijn Emmen-Rheine door het Europees parlement dit voorjaar opgenomen in wat heet het ‘Comprehensive Network’. Zeg het systeem wat de regio’s verbindt met het netwerk van de snelle langeafstandstreinen. Oorspronkelijk kwam de lijn Emmen-Rheine niet voor in de plannen, maar door stevig lobbywerk vanuit Zuidoost-Drenthe is dat met hulpvan enkele leden van het Europees parlement toch gelukt.

Het betekent dat Emmen een soort van knooppunt wordt voor spoorverbindingen. Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen), Emmen-Rheine (Regiopa-express) en de Nedersaksenlijn (Enschede-Groningen). Dit betekent ook dat de faciliteiten op en rondom het station Emmen-centrum – begin en eindpunt van de lijn- moeten worden aangepast aan deze ontwikkeling. Een status in het Ten-T netwerk betekent verder dat er mogelijkheden komen om de lijn met geld van Europa aan te passen en op te waarderen.

Ook staatssecretaris Vivianne Heijnen schrijft over de ontwikkelingen op 7 juli in een brief aan de Tweede Kamer. Zij is nog wel aan de voorzichtige kant:
‘Voor de spoorverbinding Emmen-Rheine, via Coevorden, Neuenhaus en Bad Bentheim, is in september 2022 een intentieovereenkomst gesloten tussen alle betrokken partners, waaronder IenW, provincie Drenthe, ProRail, het land Niedersachsen, de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn AG. Het project Emmen-Rheine bevindt zich op dit moment in de planuitwerkingsfase, waarin onder andere nader wordt gekeken naar de kostenraming.
Indien dit als gevolg van onder andere de huidige inflatie tot hogere kosten leidt, zullen de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan.
Daarnaast heeft onlangs het Europees Parlement een voorstel aangenomen over de opname van traject Emmen-Rheine in het uitgebreide Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T). In de loop van 2023 zal hierover een definitief besluit worden genomen, waarbij risico’s en kansen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.’