Die trein tussen Groningen en Emmen moet er komen

Er gaat weer een trein rijden tussen Veendam en Stadskanaal. Maar laten we gelijk inzetten op het doortrekken van het spoor naar Emmen.

Het heeft enkele jaren geduurd, maar gelukkig is de kogel door de kerk. De stad Groningen en Stadskanaal worden via Veendam met een volwaardig spoor aan elkaar verbonden. Cruciaal is dat de spoorrails door worden getrokken naar Emmen. De toekomst van de Veenkoloniën is er zeer bij gebaat.

Verbetering

Met gereserveerd geld van de afgeblazen Zuiderzeelijn wordt het treinverkeer tussen Veendam en Stadskanaal nieuw leven ingeblazen. De reisduur naar de stad wordt per 2025 beperkt tot 41 minuten, bij een sneldienst zelfs tot 35 minuten. Voor de forenzen, studenten en bedrijven betekent dit een belangrijke verbetering. Het besluit is welverdiend voor de regio, die de afgelopen jaren geplaagd werd door de ene na de andere tegenslag. Het is een felicitatie waard. Niet in de laatste plaats ook voor gedeputeerde Gräper.

Perspectief ontbreekt

Tegelijkertijd is er ook een gevoel van teleurstelling. De betrokken partijen zijn er niet in geslaagd om de spoorverbinding aansluitend door te trekken naar Emmen. Het ontbreekt zelfs aan elk perspectief op zo’n ontwikkeling. Het traject voor de Arriva-treinen naar Stadskanaal loopt over bestaand spoor. Het treinstation wordt noordelijk in het lintdorp gesitueerd. Het komt bij het gebouw van Museumspoorlijn Star en niet op het braakliggende Philips-terrein. Dit terrein, enkele kilometers zuidelijker, had kunnen uitgroeien tot een knooppunt in de Veenkoloniën. Die kans is voorlopig verkeken.

Investeringen

Er zijn echter voldoende redenen om vast te houden aan een spoorverbinding naar Emmen. Met dit tracé zouden de Veenkoloniën een spoorverbinding krijgen naar Zwolle, Randstad en Twente, ook wel de Nedersaksenlijn genoemd. Voor de bedrijvigheid en economische ontwikkeling is spoorverkeer van toenemend belang. Een belangrijk bedrijf als Avebe in Ter Apelkanaal attendeert de provincie op haar grote wens van goederenvervoer over spoor. Dat heeft alles te maken met de klimaatopgave. De CO2-emissie moet drastisch worden teruggebracht. Het vrachtverkeer over de weg zal afnemen. Forse investeringen in het openbaar vervoer zijn onmiskenbaar het gevolg. Bestuurders uit Twente, maar ook van de Duitse deelstaat Niedersachsen, appelleren aan de noodzaak van een rechtstreekse spoorverbinding naar Groningen. Nu lopen alle spoorlijnen via het knooppunt Zwolle. De flessenhals Zwolle-Meppel is echter veel te kwetsbaar. Het is wenselijk het Noorden via verschillende sporen te ontsluiten.

Samenwerking

Het realiseren van een volwaardige spoor tussen Veendam en Stadskanaal heeft veel voeten in aarde gehad. Voor het verlengen van het tracé naar Emmen is nog meer inspanning nodig. De Nedersaksenlijn heeft slechts kans van slagen als de provincies Overijssel, Groningen en Drenthe de handen ineenslaan. Tot dusverre ontbreekt het echter aan voldoende samenwerking. Vanuit een langere termijnvisie is het belangrijk dat over de provinciegrenzen heen wordt gekeken.

Goede spreiding

Het vervoersbeleid kan evenwichtiger. Van belang is dat de Hondsrug zich ontwikkelt als natuurgebied met kansen voor wonen en toerisme. De Veenkoloniën, de oostflank van de provincie Drenthe, biedt mogelijkheden voor versterking van de economie en spoorinfrastructuur. De lusten en lasten, kansen en bedreigingen, moeten evenredig worden verdeeld. Daarbij past een vervoersnetwerk met een goede spreiding. Alleen op die manier kan iedereen eerlijk delen in de welvaart. Willen de Veenkoloniën en Westerwolde mee blijven doen, dan is een goede bereikbaarheid een voorwaarde. Met de aanleg van de volwaardige spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal wordt daarmee een begin gemaakt. Het is nu een kwestie van doorpakken. De spoorverbinding tussen Stadskanaal en Emmen moet er komen.

Tjeerd van Dekken en Jan-Willem van de Kolk zijn lijsttrekker en kandidaat van de Partij van de Arbeid bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen

Menu