Bidbook van de regio, gemaakt door de regio

Het was afgelopen voorjaar een concrete vraag van staatssecretaris Vivianne Heijnen aan de Stichting Nedersaksenlijn en de regio: “Maak een presentatie waarin je uitlegt waarom de Nedersaksenlijn er moet komen en laat zien welke plannen gemeenten, bedrijven en organisaties hebben om het gebied langs de lijn daardoor verder te ontwikkelen”. Een uitdaging die we samen met de gemeenten en de provincies hebben opgepakt.

Een professioneel bidbook zet je niet even in een middag in elkaar. Dat vraagt tijd en energie, studie van onderzoeken en documenten en gesprekken met betrokkenen. En daar zijn we met een team volop mee bezig. Met professionele ondersteuning.

Veel gesprekken met uiteenlopende groepen

Onder aansturing van de provincie Drenthe namens alle gemeenten en provincies die bij het project betrokken zijn en de Stichting Nedersaksenlijn, wordt door twee gespecialiseerde bureaus alle mogelijk informatie verzameld en verwerkt en worden ook heel veel gesprekken gevoerd met de meest uiteenlopende partijen in de regio. Van ‘gewone inwoners’en vertegenwoordigers van belangengroepen en dorpsraden tot directies van grote bedrijven, zorginstellingen, het onderwijs, de toeristische sector, noem maar op.

Hoe kijken zij naar de Nedersaksenlijn. Wat zien zij als ontwikkeling wanneer ze hun ogen dicht doen en tien, vijftien jaar of verder vooruit kijken. Best moeilijk vaak, zeker voor de politiek, maar met wat hulp bepaald niet onmogelijk.

Het doorontwikkelen van de regio

Het gaat over wonen, over onderwijs, over een aantrekkelijke omgeving, over zorg, leefbaarheid, werkgelegenheid. Over het vasthouden en aantrekken van jongeren. Het gaat over mensen en hun leefomgeving, hun toekomst.

Het zijn de specialisten van de gespecialiseerde bureaus Studio Bereikbaar en Rebel die de gesprekken voeren en de resultaten in samenspraak met de provincie en de Stichting Nedersaksenlijn verwerken tot een helder en stevig onderbouwd verzoek van de regio tussen Enschede en Groningen aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en haar ministerie: geef ons de mogelijkheid om samen de Nedersaksenlijn te realiseren. Om Noordoost Nederland, samen met de Duitse grensstreek, met elkaar te verbinden.

Meer weten over de gespecialiseerde bureaus?