ANBI status

Stichting Nedersaksenlijn

Generaal Maczeklaan 11
9561 ZA Ter Apel
telefoon: 085-4839860
emailinfo@nedersaksenlijn.nl

KvK-nummer 76619591
RSIN (Fiscaal nr.): 860705742
Bankrekening nr.: NL42RBRB0787692530
t.n.v. Stichting Nedersaksenlijn.
Generaal Maczeklaan 11
9561 ZA Ter Apel.

De Stichting Nedersaksenlijn heeft sinds 1 januari 2021 de ANBI status

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal;
  • het bevorderen van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een internationale (interregionale) aansluiting ontstaat;
  • de bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn te vergroten, het woon en leefklimaat te verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigheid, onderzoek en recreatie;
  • het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de sociaal-economische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: M. Mulder
  • Penningmeester: B. Kuipers
  • Secretaris:  H.W. Kwak

Daarnaast bestaat het algemeen bestuur uit:

  • Bestuurslid: H. Stuulen
  • Bestuurslid: O. Zijlstra

Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar inzet geen financiële vergoeding anders dan onkosten die gemaakt worden ten behoeve van de stichting

Beleidsplan
Verdere documenten