Samen aan de slag met de Nedersaksenlijn

Bidbook

18 mei was de Dag van de Nedersaksenlijn. De dag waarop de regio in Stadskanaal de basis legde voor een bidbook, een wensboek, rond de spoorlijn Enschede-Emmen-Ter Apel-Stadskanaal-Veendam. In het bidbook voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat komen de ideeën, de plannen van gemeenten en provincies met het gebied en de plaatsen langs de spoorlijn en wordt aangegeven hoe groot het belang van de spoorlijn is voor de hele regio aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens tussen Twente, Westerwolde en het veenkoloniale gebied.

Overleg met bevolking, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en jeugd

En daar is nog best wat te doen wat betreft uitleg van het project, zo blijkt uit het artikel in het Dagblad van het Noorden van 18 mei. Nog niet iedereen is overtuigd, of is te overtuigen.

De Stichting Nedersaksenlijn gaat de komende tijd in overleg met andere betrokken partijen actief bezig met het betrekken van de bevolking, het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de jeugd bij het bedenken van ideeën en plannen voor het gebied langs de Nedersaksenlijn