Emmen-Rheine in Ten-T netwerk

Emmen-Rheine in Ten-T netwerk Officieel is de lijn Emmen-Rheine door het Europees parlement dit voorjaar opgenomen in wat heet het ‘Comprehensive Network’. Zeg het systeem wat de regio’s verbindt met het netwerk van de snelle langeafstandstreinen. Oorspronkelijk kwam de lijn Emmen-Rheine niet voor in de plannen, maar door stevig lobbywerk vanuit Zuidoost-Drenthe is dat met…

Volop in de media

Volop in de media De Nedersaksenlijn is een interessant onderwerp voor journalisten. Dat is de afgelopen weken volop gebleken. Waren er eerst de miljoenen voor Fase 1, het Dagblad van het Noorden wijdde ook een aantal grote artikelen aan de nieuwe werelden die open gaan wanneer de lijn gerealiseerd wordt. Zoals een verbinding Veendam-Verona. Columnist…

Projectorganisatie van start

Projectorganisatie van start Tijdens de bijeenkomst in Stadskanaal was ‘verbinden’ een belangrijk thema. Kennismaken en zorgen dat iedereen dezelfde beelden heeft bij de plannen voor de Nedersaksenlijn. Er zijn heel veel overheidspartijen betrokken bij de realisatie van de verbinding Enschede-Ter Apel-Groningen. Zeker wat betreft gemeenten (elf stuks ) en provincies (Overijssel, Drenthe en Groningen). En…

Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen De ontwikkelingen gaan soms razendsnel en daar spelen we vanuit de Stichting Nedersaksenlijn direct op in. Zoals de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer in november. We vinden het belangrijk dat de Nedersaksenlijn als onderdeel van de bereikbaarheid van Noordoost-Nederland en als aanjager van de sociaaleconomische ontwikkeling in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s is terug…

Informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden rond Nedersaksenlijn

Informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden rond Nedersaksenlijn Het initiatief voor de informatie- en inspiratiebijeenkomst in Emmen komt van het nieuwe gezamenlijke projectteam Nedersaksenlijn. Het is juist op dit moment al belangrijk dat gemeenteraden, leden van provinciale staten en wethouders en gedeputeerden goed nadenken over de effecten die de aanleg van de Nedersaksenlijn en de realisatie…

Nieuwe provinciebesturen vierkant achter Nedersaksenlijn

Nieuwe provinciebesturen vierkant achter Nedersaksenlijn De Stichting Nedersaksenlijn heeft de onderhandelaars en de formateurs van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten regelmatig van actuele informatie voorzien om het belang van het project te benadrukken. In het akkoord van Drenthe staat bijvoorbeeld Nieuwe of meer robuuste infrastructuur is nodig, onder meer door investeringen in de ‘flessenhals’…