Stichting Nedersaksenlijn

Generaal Maczeklaan 11
9561 ZA Ter Apel
telefoon: 085-4839860
email: info@nedersaksenlijn.nl

KvK-nummer 76619591
RSIN (Fiscaal nr.): 860705742
Bankrekening nr.: NL42RBRB0787692530
t.n.v. Stichting Nedersaksenlijn.
Generaal Maczeklaan 11
9561 ZA Ter Apel.

De ANBI status is door de Stichting Nedersaksenlijn aangevraagd

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal;
 • het bevorderen van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een internationale (interregionale) aansluiting ontstaat;
 • de bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn te vergroten, het woon en leefklimaat te verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigheid, onderzoek en recreatie;
 • het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de sociaal-economische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: M. Mulder
 • Penningmeester: B. Kuipers
 • Secretaris:  H.W. Kwak

Daarnaast bestaat het algemeen bestuur uit:

 • Bestuurslid: H. Stuulen
 • Bestuurslid: O. Zijlstra

Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar inzet geen financiële vergoeding anders dan onkosten die gemaakt worden ten behoeve van de stichting

Beleidsplan

Verdere documenten

De volgende twee items worden in de loop der tijd hier nog op gezet, na goedkeuring van de jaarstukken.

 • Jaarverslag activiteiten 2019 : Volgt na goedkeuring jaarstukken
 • Jaarverslag financieel 2019 : Volgt na goedkeuring jaarstukken.
Menu