Haalbaarheidsonderzoek Nedersaksenlijn

Het bestuur van de stichting in oprichting ‘Nedersaksenlijn’ heeft met instemming vernomen, dat de Tweede Kamer de minister opdracht heeft gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren naar de Nedersaksenlijn. Deze spoorlijn moet Groningen verbinden met Enschede met daarnaast de mogelijkheid om aan te sluiten op het spoor richting Duitsland.

Dit haalbaarheidsonderzoek is een eerste stap op weg naar daadwerkelijke realisatie. We beseffen, dat er nog lange weg te gaan is.

We zijn blij met de vele positieve reacties op dit besluit en het aanbod van verschillende kanten om ons  te helpen. We zullen van dit aanbod t.z.t.  graag gebruik maken.

Een enkeling had ook wat zorgen over het traject. Uitgangspunt van onze stichting zal steeds zijn inwoners zoveel mogelijk te laten betrekken bij de concrete invulling en  uitvoering van deze slagader van Noordoost Nederland!

BESTUUR NEDERSAKSENLIJN

Menu