Uit het nieuws

Staatssecretaris Vivianne Heijnen:

‘Samen met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we sinds begin vorig jaar goed samen aan een onderzoek voor de Nedersaksenlijn. Deze spoorverbinding kan de regionale bereikbaarheid verbeteren en de verbinding tussen kleinere en grotere steden en dorpen in de regio versterken.

Het is geen geheim dat ik een voorstander van de Nedersaksenlijn ben. Door 30 kilometer nieuw spoor, kun je een hele nieuwe noordoostelijke spoorverbinding creëren die van grote meerwaarde voor de regio kan zijn. Er zijn al goede stappen voorwaarts gezet en dat moeten we blijven doen.’

Delegatie Tweede kamer 

Een viertal Tweede Kamer leden werd bijgepraat door Voorzitter Melle Mulder van de stichting.

Olger van Dijk  (NSC): ‘Wij zullen ons in ieder geval inzetten om de Nedersaksenlijn voor elkaar te krijgen’.’
Habtamu de Hoop (PvdA/GL): ‘ik heb bij dit werkbezoek gezien dat het heel goed zal zijn voor de economie.’
Hester Veltman (VVD): ‘Als VVD zijn we sowieso erg voor investeringen in de infrastructuur. De regio is heel enthousiast’

Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding
Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’s samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente maar ook als  aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

20200417_kaart_
De NSL verbindt mensen, bedrijven, scholen en regio's

In onze visie is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen.

Bekijk de video voor een impressie