Kamer stemt unaniem in met motie

Voorzitter Melle Mulder van stichting Nedersaksenlijn:

‘Ontzettend blij met unanieme steun Tweede Kamer voor concrete aanpak aanleg Nedersaksenlijn

Steun ons: word vriend van de NSL

Aanmelden is gratis en verplicht tot niets. U steunt zo wel de Nedersaksenlijn en wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding
Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’s samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente maar ook als  aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

De NSL verbindt mensen, bedrijven, scholen en regio's

In onze visie is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen.

20200417_kaart_

Bekijk de video voor een impressie