Belangrijke stap realisatie totale Nedersaksenlijn

Het kabinet trekt 85 miljoen euro uit voor de realisatie van Fase 1 van de Nedersaksenlijn: het traject Veendam-Stadskanaal. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van de totale Nedersaksenlijn, Groningen-Enschede via Ter Apel en Emmen.

Het geld komt uit de compensatie voor de gaswinning.

Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding
Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’s samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente maar ook als  aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

De NSL verbindt mensen, bedrijven, scholen en regio's

In onze visie is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen.

20200417_kaart_

Bekijk de video voor een impressie