𝐒𝐩𝐨𝐨𝐫 𝐒𝐧 𝐑𝐞𝐭 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐧 πœπ¨π¦π›π’π§πšπ­π’πž 𝐦𝐞𝐭 𝐰𝐨𝐧𝐒𝐧𝐠𝐞𝐧:Β 

Digitale informatiebijeenkomst over de Nedersaksenlijn:Β 

Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding
Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio’sΒ samenΒ achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding

De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente maar ook alsΒ  aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en ScandinaviΓ« en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

De NSL verbindt mensen, bedrijven, scholen en regio's

In onze visie is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen.